اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما تکفاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

81/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما تکفاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

ناموجود