اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

62,000,000 

اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

62,000,000