اینورتر 355 کیلووات (470 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

2/650/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 355 کیلووات (470 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

ناموجود