اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

72/500/000 ریال

ناموجود

اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

ناموجود