دیزل ژنراتور 72.5KVA با موتور 6 سیلندر موتورسازان

3/630/000/000 ریال

  • دیزل ژنراتور 72.5KVA با موتور 6 سیلندر موتورسازان
  • شاسی زیرباک
  • 6 سیلندر موتورسازان
  • ژنراتور استامفورد پاور
  • تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل

موجود

دیزل ژنراتور 72.5KVA با موتور 6 سیلندر موتورسازان

موجود