ست کنترل (اتوماتیک) استریم بالن دارSTREAM PCN-2200mAS