لجن کش فلوتردار استریم 1 اسب، ، 16 متر 2 اینچ ، تک فاز مدل SWQD6-16-0.75F

49/000/000 ریال

لجن کش فلوتردار استریم 1 اسب، ، 16 متر 2 اینچ ، تک فاز مدل SWQD6-16-0.75F