پمپ استخری 1/5 اسب 2 اینچ LANDIA PPB 50-150

    • پمپ استخری
    • برند لندیا
    • تکفاز
    • ۲ اینچ
    • 1/5 اسب