پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5-200/7-IR تکفاز

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5-200/7-IR تکفاز
  • پمپ طبقاتی 2 اسب
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی
  • هد ماکس 80 متر
  • آبدهی 140 لیتر بر دقیقه