پمپ کفکش استریم 25 متری 1 اینچ STREAM مدل QDX-1.5-25-0.55 بدون فلوتر

38/000/000 ریال

کفکش 25 متری بدون فلوتر مارک استریم یک اینچ

این پمپ ها در انتقال آب از رودخانه، چاه ها، استخرها کاربرد داشته و همچنین در صنعت کشاورزی و تخلیه پساب ها با غلظت کم مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ کفکش استریم 25 متری 1 اینچ STREAM مدل QDX-1.5-25-0.55 بدون فلوتر