پمپ کفکش 17 متری یک اینچ فلوتردار ایکار ICAR مدل IC1.5-17-0.37

20/000/000 ریال

کفکش 32 متری 1 اینچ مدل IC1.5-17-0.37 مناسب چاه های اب صاف و متراژ 1 الی 17 متر میباشد.
این کفکش مجهز به فلوتر میباشد(قطع کن)

موجود

پمپ کفکش 17 متری یک اینچ فلوتردار ایکار ICAR مدل IC1.5-17-0.37

موجود