پمپ کفکش 25 متری یک اینچ آبکو AB.COمدل QDX1.5-25-O,55F

کفکش 25 متری یک اینچ آبکو مدل QDX1.5-25-O,55F مناسب چاه های اب صاف و متراژ 1 الی 25 متر میباشد.