پمپ کفکش 40 متری یک اینچ آبکو AB.COمدل QDX3-38- 1.1F

کفکش 40 متری یک اینچ آبکو مدل QDX3-38- 1.1Fمناسب چاه های اب صاف و متراژ 1 الی 40 متر میباشد.