پمپ 2اینچ 2 اسب تکفاز ونیکو VONICO

پمپ سرچاهی دو اینچ دو اسب تکفاز

ارتفاع ۲۲ متر