ژنراتور گرین پاور بنزینی 3/5 کیلووات GREENPOWER GR4500 هندلی

  • ژنراتور بنزینی
  • گرین پاور
  • 3/5 کیلووات واقعی
  • سیم پیچی تمام مس
  • هندلی