ژنراتور 12KVA مکالته 3000 دور مدل S20F (Copy)

189/750/000 ریال

ناموجود

ژنراتور 12KVA مکالته 3000 دور مدل S20F (Copy)

ناموجود