گیربکس حلزونی مکعبی 50 نسبت 1:40 چینی برای الکتروموتور 0.75 کیلووات

22/000/000 ریال

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تر و مشاوره با ما در  تماس باشید .

موجود

گیربکس حلزونی مکعبی 50 نسبت 1:40 چینی برای الکتروموتور 0.75 کیلووات

موجود